حسین کمندلو

درباره من

حسین کمندلو
image

مربی گروه آموزشی فرش @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

طراحی فرش

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بازشناسی فرش مشهد در عصر قاجار،‌ نمونه موردی: قالی محرابی پرده‌ای دو رو (محرابی‌ـ افشان شاه‌عباسی قندیل‌دار موزه‌ی‌ فرش آستان قدس رضوی)
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی(2016)
^حسین کمندلو*
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی
گلجام(2016)
^حسین کمندلو*
بررسی کتیبۀ و درخت سخنگو در هنر فلزکاری خراسان (سده های 6 و 7 ق/ 12 و 13 م.)
پژوهشنامه خراسان بزرگ(2015)
^حسین کمندلو*, محمد علی رجبی
سیر تحول و تطور نقش پرنده شکارگر در هنرهای تصویری ایران (پیش از اسلام تا دوران صفویان)
مطالعات هنر اسلامی(2015)
^حسین کمندلو
تاریخ فرش بافی در گستره جغرافیای تاریخی شهرهای خراسان در سده های اولیه اسلامی
(2014)
^حسین کمندلو
نگاهی به آغاز و گسترش طرح افشان در قالی‌های ایران (مطالعه موردی: قالی امپراتور (افشان- جانوری) محفوظ در موزۀ متروپلیتن نیویورک)
هنر خراسان(2022)
^حسین کمندلو
پژوهشي در خاستگاه نقوش قالي هاي سنگسر با هدف بازطراحي نقوش بومي
پناهي زري(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرش های ترکمن شاهکارهایی از هنر دشت های وسیع آسیای مرکزی از سدۀ دهم تا سیزدهم هجری در مجموعۀ هوفمیست
فرش های ترکمن شاهکارهایی از هنر دشت های وسیع آسیای مرکزی از سدۀ دهم تا سیزدهم هجری در مجموعۀ هوفمیست
طرح و نقش در فرش‌های عشایری روستایی خراسان شمالی
طرح و نقش در فرش‌های عشایری روستایی خراسان شمالی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روش تحقیق   (565 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : طراحی و بافت
طراحی سنتی 1   (548 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : طراحی و بافت
طراحی سنتی 1   (538 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : طراحی و بافت
شناخت طرح و نقش فرش ایران   (475 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : طراحی و بافت
رنگ و نقطه فرش 1   (504 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : طراحی و بافت
آشنایی با تاریخ هنر 2   (500 بار دانلود)
رشته : عکاسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
h.kamandlou@semnan.ac.ir
(+98)2331535366

فرم تماس