حسین کمندلو

درباره من

حسین کمندلو
image

مربی گروه آموزشی فرش @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

طراحی فرش

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بازشناسی فرش مشهد در عصر قاجار،‌ نمونه موردی: قالی محرابی پرده‌ای دو رو (محرابی‌ـ افشان شاه‌عباسی قندیل‌دار موزه‌ی‌ فرش آستان قدس رضوی)
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی(2016)
^حسین کمندلو*
نگاهی به طرح سجاده صف در حوزه‌های فرش‌بافی اسلامی
گلجام(2016)
^حسین کمندلو*
بررسی کتیبۀ و درخت سخنگو در هنر فلزکاری خراسان (سده های 6 و 7 ق/ 12 و 13 م.)
پژوهشنامه خراسان بزرگ(2015)
^حسین کمندلو*, محمد علی رجبی
سیر تحول و تطور نقش پرنده شکارگر در هنرهای تصویری ایران (پیش از اسلام تا دوران صفویان)
مطالعات هنر اسلامی(2015)
^حسین کمندلو
تاریخ فرش بافی در گستره جغرافیای تاریخی شهرهای خراسان در سده های اولیه اسلامی
(2014)
^حسین کمندلو
پژوهشي در خاستگاه نقوش قالي هاي سنگسر با هدف بازطراحي نقوش بومي
پناهي زري(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرش های ترکمن شاهکارهایی از هنر دشت های وسیع آسیای مرکزی از سدۀ دهم تا سیزدهم هجری در مجموعۀ هوفمیست
(2018-05-14)
طرح و نقش در فرش‌های عشایری روستایی خراسان شمالی
(2016-09-22)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روش تحقیق   (195 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : طراحی و بافت
طراحی سنتی 1   (186 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : طراحی و بافت
طراحی سنتی 1   (185 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : طراحی و بافت
شناخت طرح و نقش فرش ایران   (177 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : طراحی و بافت
رنگ و نقطه فرش 1   (183 بار دانلود)
رشته : فرش , گرایش : طراحی و بافت
آشنایی با تاریخ هنر 2   (182 بار دانلود)
رشته : عکاسی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، ایران
h.kamandlou@semnan.ac.ir
(+98)2331535366

فرم تماس